STRONA GŁÓWNA 17 Styczeń 2017
Nawigacja
OFERTA
REALIZACJE - ZDJĘCIA
REALIZACJE - FILMY
REFERENCJE
MEDIA O NAS

OFERTY PRACY
KONTAKT
Witamy
Szanowni Pa?stwo

Firma KOL-MINEX powsta?a w roku 1998 w celu ?wiadczenia us?ug minerskich i realizacji specjalistycznych prac budowlanych, a nast?pnie w roku 2008 zosta?a przekszta?cona w sp??k? z o.o.
Firma prowadzi prace wyburzeniowe z u?yciem materia??w wybuchowych na terenie ca?ego kraju. Realizuj?c zlecenia gwarantujemy bezpiecze?stwo oraz najwy?szy profesjonalizm. Nasze atuty to skuteczno?ci, terminowo i konkurencyjne ceny.

Mamy na w swoim koncie realizacje wyburze? na terenie ca?ego kraju. Posiadamy wiele referencji, potwierdzaj?cych wysoki poziom wykonywanych prac.

Korzystaj?c z naszych us?ug zdecydowanie rosn? Pa?stwa szanse na realizacje zam?wie? publicznych w drodze przetarg?w poprzez obni?enie koszt?w w?asnych oraz skr?cenie czasu wykonywanych prac. Firma skupia wok??? siebie zesp??? wybitnych specjalist?w z wieloletnim do?wiadczeniem, posiadaj?cych szereg uprawnie?.

Zapraszamy do wsp??pracy!

Prezes Zarz?du - Krzysztof Kukli?ski

KOL-MINEX SP. Z O.O. Wszelkie prawa zastrzeżone - 2008-2013